88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

В 88 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
"ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ"
се обучават 1 189ученици
от I до XII клас
и
подготвителна група

през учебната
201
8/2019 година.

88.СУ "Димитър Попниколов" е общинско училище с основна и гимназиална образователна степен.
Училището е създадено през 1994г в гр.София, район Овча купел.
Сега в него работят 90 учители и 24 служители и работници.
Приоритетите за училището са изучаването на чужди езици, информационни технологии, изобразително изкуство с компютърна графика, хореография, модулно обучение по плуване, работа по национални програми и международни проекти.
Подготовката на възпитаниците ни, гарантира добро представяне на НВО и ДЗИ, както и успешна реализация, обучение в български и чуждестранни университети.

ВИЗИЯ
Утвърждаване  на 88.СУ „Димитър Попниколов" като водещо средно учебно заведение с постижения в образователното дело,  ключов, притегателен образователен център, чиято основна образователна ценност е високото качество на овладените знания и умения;
Отстояване собствения облик на училището чрез утвърждаване на обучение по чужд език и ИТ от І клас,
занимания по интереси – хореография, изобразително изкуство с компютърна графика и плувни спортове, профилираното обучение с интензивно изучаване на чужд език след VІІ клас;

МИСИЯ
88.СУ „Димитър Попниколов” – гарант за висококачествен образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.  


proekt walk
usha se inovativno
88 cu 20 godini
Назад към съдържанието | Назад към главното меню